samenstelling Raad van Toezicht 2018

De Raad van Toezicht van Ambulancezorg Groningen had in 2018 de volgende samenstelling:

Mevrouw G.C. (Gea) van Dijk

Hoofdfunctie: Senior Projectleider Complexe Zorg bij  Noorderbreedte Leeuwarden

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht, voorzitter per 1-9-2018, Consulent voor (zorg)instellingen bij Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE), vanuit Gea van Dijk Consultancy.

De heer E. (Bertus) Fennema

Voorzitter Raad van Toezicht tot 1-9-2018

Afgetreden per 1-9-2018

De heer H.W. (Wim) van de Weijer

Hoofdfunctie: Bedrijfsadvisteur en toezichthouder

Nevenfuncties: Vice-voorzitter Raad van Toezicht, Lid Raad  van Commissarissen Plegt Vos Bouwgroep B.V

De heer F.H. (Koos) Wiersma

Hoofdfunctie: Burgemeester gemeente De Marne

Nevenfuncties: Lid Raad van Toezicht Ambulancezorg Groningen (benoemd per 1-8-2018), Voorzitter raad van commissarissen Exploitatiemaatschappij Haven Lauwersoog, Voorzitter Stichting Bomenwacht Groningen, Voorzitter Libau Welstandcommissie Groningen, Voorzitter plaatselijke commissie KNRM-station Lauwersoog, Voorzitter Vereniging Groninger Gemeenten (VGG), Penningmeester-Secretaris Stichting Routebureau Groningen, Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen, Lid Auditcommissie Veiligheidsregio Groningen, Lid bestuur CDA provincie Groningen, Lid bestuur Clevering-Meijer Stichting, Lid bestuur Prins Bernard Cultuurfonds Groningen, Lid bestuur Liudgerstichten, Lid comité van aanbeveling Kerkhistorisch Museum Ulrum, Ambassadeur Stichting Present Noord-Groningen.