stage lopen

Wil je stage lopen bij Ambulancezorg Groningen? Gezien de aard van de werkzaamheden, kan niet iedereen zomaar (oriëntatie)stage lopen. Behoor jij wel tot één van onderstaande doelgroepen? Dan nodigen we je van harte uit om het stageformulier in te vullen.

wie komen in aanmerking voor een stage?

Iemand die zich in het kader van loopbaanontwikkeling wil oriënteren op het gebied van de ambulancezorg. Dit kan zowel voor als tijdens de sollicitatieprocedure zijn. Hierbij moet wel worden vermeld dat wanneer er geen vacatures zijn, het stageverzoek mogelijk eerst wordt afgewezen. Ben je in het laatste jaar van je opleiding? Dan dien je wel eerder een zorgstage te hebben gelopen. Geef in het aanmeldformulier aan waar je je zorgstage hebt gedaan. 

Voor de functie ambulanceverpleegkundige

  • HBO-verpleegkundigen (of laatste jaar in opleiding) al dan niet in het bezit van een verpleegkundige vervolgopleiding;
  • MBO-verpleegkundigen (of laatste jaar in opleiding) al dan niet in het bezit van een verpleegkundige vervolgopleiding;
  • Bachelor medisch hulpverleners (of laatste jaar in opleiding).

Voor de functie ambulancechauffeur

Kandidaten moeten in het bezit van minimaal een MBO-3 diploma. 

Ketenpartners

Ook ketenpartners zijn van harte welkom, in het kader van het optimaliseren van de zorgverlening of intensivering van de samenwerking. Te denken valt aan onder andere onderstaande doelgroepen: 

  • Politiemedewerkers;
  • Brandweermedewerkers;
  • SEH-verpleegkundigen;
  • Medewerkers GGZ-instelling.

procedure

Behoor jij wel tot één van bovenstaande doelgroepen en voldoe je aan de eisen? Vul dan het stageformulier in. Je kunt een stageverzoek indienen voor één dag. Het tekenen van een geheimhoudingsverklaring is onderdeel van de procedure. Een teamleider neemt na ontvangst van het formulier spoedig contact met je op om het vervolg door te nemen en een stage te organiseren.