aansluiting in de zorgketen

Via het landelijke systeem Zorgmail verstuurt het systeem het relevante gedeelte uit het patiëntendossier vanuit de ambulance naar de betrokken huisarts. Hiernee speelt Ambulancezorg Groningen actief in op de regionale wensen en landelijke ontwikkelingen rondom uitwisseling van informatie binnen de keten van zorgverleners.

De directe, digitale ontsluiting op het systeem van de Centrale Spoedopvang (CSO) van het UMCG is een aansprekend voorbeeld voor andere zorginstellingen. Intensief overleg tussen diverse partijen baant de weg naar een snelle uitbreiding en verbetering van de digitale informatie-overdracht tussen ketenpartners in de nabije toekomst. Ambulancezorg Groningen levert vol vertrouwen een structurele bijdrage aan deze toekomst.

innovatieve tools

Het systeem biedt innovatieve tools en is toekomstbestendig. Als eerste in Nederland heeft Ambulancezorg Groningen een tablet op de wagen met een bijzondere foto-applicatie. Foto's komen direct in het patiëntendossier terecht. Een foto van de situatie waarin een patiënt is aangetroffen biedt een arts nuttige, aanvullende informatie. Een foto van een bepaald document kan de snelheid en zorgvuldigheid van handelen positief beïnvloeden.

Een ambulanceverpleegkundige kan een vermoeden van mishandeling via de tablet snel doorgeven aan de meldpunten voor kindermishandeling of oudermishandeling. Ook heeft de verpleegkundige via de tablet toegang tot handboeken en protocollen. Er is nu één centraal punt om die documenten up-to-date te houden. De praktische voordelen hiervan spreken voor zich.

De tablet is bovendien geprogrammeerd om snel en eenvoudig data voor externe onderzoeken te leveren. Bijvoorbeeld de medewerkers die zich bezighouden met het reanimatie-onderzoek plukken hier direct al de vruchten van.