Vorige

zorg voor asielzoekers

de feiten

1) Onbekend maakt onbemind 2) Patiëntveiligheid als leidraad 3) Afspraken over bereikbaarheid en andere problematiek 

wat betekent dit?

In een asielzoekerscentrum worden mensen ook ziek en hebben zorg nodig. Maar toch is de situatie dan anders: er worden onbekende talen gesproken en er is niet altijd iemand die kan vertalen; de onbekendheid met de vele verschillende culturen maakt het lastig om de zorgvraag te bepalen en elke cultuur reageert op eigen manier op ziektes. Dan zijn er nog logistieke problemen; het asielzoekerscentrum is een groot terrein; waar is de patiënt? En waar is het medisch dossier? Over de

logistieke zaken zijn nu afspraken gemaakt, zoals een beveiliger die de weg wijst naar de patiënt en over telefonische bereikbaarheid van de medische dienst  van het centrum. Maar dat is niet voldoende; om elkaar beter te kunnen helpen moeten we elkaar leren kennen. Daarom worden in 2015 over en weer voorlichtingsmiddagen georganiseerd.  Immers, begrip voor elkaars situatie zorgt voor betere samenwerking onderling.

meningen

“Zorg voor patiënten in asielzoekerscentra (AZC) is één van de speerpunten van de werkgroep voor 2014. Met een groep collega’s en die van het AZC worden de risico’s in kaart gebracht en verbetermogelijkheden aangebracht, een goeie zaak!”`

“De zorg aan deze groep is vaak complex door communicatieproblemen en cultuurverschillen. Mensen zijn getraumatiseerd en de toekomst is onzeker. Het is belangrijk dat deze groep, over algemeen kwetsbare mensen, goede en veilige zorg krijgen.”

blik vooruit

Elkaar leren kennen is niet iets wat in één voorlichtingsmiddag gerealiseerd kan worden. Om tot een goede samenwerking te komen en deze vast te houden is het belangrijk regelmatig contact te onderhouden. In de komende jaren

zal daarom regelmatig contact worden onderhouden. Daarbij zal worden gekeken naar het regulier herhalen van de voorlichtingsmiddagen.  

 

gerelateerde webpagina