Vorige

Raad van Toezicht

de feiten

1) duidelijke afbakening eigen rol 2) diepgaandere aandacht voor de organisatie 3) blik verder in de toekomst gericht 

wat betekent dit?

De raad van toezicht heeft de blik niet alleen gericht op de ontwikkelingen binnen Ambulancezorg Groningen zoals de invoering van het elektronisch ritformulier en de vernieuwing van de ICT-structuur, maar ook op de ontwikkelingen in de zorgsector. Met name de Tijdelijke Wet Ambulancezorg, die in 2018 afloopt, heeft hierbij haar aandacht. In 2014 heeft zij een nog beter inzicht gekregen op het reilen en zeilen binnen de organisatie en daarbij heeft zij extra aandacht besteed aan de meldkamer.  De eerder ingezette missie en visie werpt nu haar vruchten af, zoals blijkt uit initiatieven vanuit de medewerkers, een ontwikkeling die vaste grond geeft om verder te kunnen in een onzekere toekomst. Ook de

herbenoeming van een raadslid draagt bij aan deze vaste grond. Ook dit jaar is de klankbordfunctie van de raad voor de bestuurder van Ambulancezorg Groningen een belangrijke geweest. De ontwikkelingen in de zorgsector, die van invloed zijn op Ambulancezorg Groningen, zijn bij de raad duidelijk in beeld en worden nauwlettend gevolgd. De raad van toezicht heeft zich in dit bewogen jaar ingespannen om bij te dragen aan een toekomstbestendige organisatie, en heeft daarbij haar rol als toezichthouder duidelijk ingevuld.  

meningen

“Ook dit jaar is in de organisatie weer hard gewerkt aan kwaliteit, efficiency en vernieuwing door ambitieuze en betrokken medewerkers.”

“Bij Ambulancezorg Groningen draait het altijd om mensen, hun wensen en om de persoonlijke zorg en aandacht voor de cliënt. “

blik vooruit

Ambulancezorg Groningen is vergunninghouder voor ambulancezorg in de veiligheidsregio Groningen. Of dit in de toekomst zo blijft is afhankelijke van veel diverse factoren. Met de huidige ingezette ontwikkelingen, de duidelijke ondersteuning van de raad van toezicht en de enthousiaste inzet van haar medewerkers ligt voor Ambulancezorg

Groningen een positieve toekomst in het verschiet. De samenwerking in en om de keten, een financieel gezonde organisatie en goede kwaliteit van zorg geleverd door betrokken medewerkers zijn een sterke basis om deze toekomst uit te nodigen om samen de best mogelijk zorg voor onze patiënten te leveren. 

gerelateerde webpagina's