Vorige

LPA 8.0

de feiten

1) landelijk protocol vernieuwd 2) vernieuwing vanuit hulpverleners 3) Gronings protocol bestaat niet meer

wat betekent dit?

Of je nu in Amsterdam of in Groningen door de ambulancehulpverlener wordt geholpen, overal heb je recht op dezelfde medische zorg. Om hiervoor te zorgen zijn alle medische handelingen opgenomen in het Landelijk Protocollen Ambulancezorg (LPA), een richtlijn voor de ambulancehulpverlener. Het LPA is door de ontwikkelingen in de zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Kleine wijzigingen worden direct doorgevoerd, maar in 2014 was het tijd voor een grote revisie. Werkgroepen door het hele land zijn aan de slag gegaan met de input van ambulanceverpleegkundigen en artsen/MMA’s.

Het resultaat is het LPA 8.0, waarbij de grondslag is gebaseerd op het gezond verstand van de hulpverlener. Werd voorheen de richtlijn uit het LPA in eerste instantie gevolgd, nu gaat het LPA uit van de kennis en kunde van de hulpverlener en dient het vooral nog als ondersteuning. Deze verandering past binnen de ontwikkeling die in deze beroepsgroep gaande is; de ambulancehulpverlener is een professional die zijn vakmanschap en gedrevenheid laat zien in zijn dagelijkse werkzaamheden. 

meningen

"Lastig is de verandering in het protocol wervelimmobilisatie waarbij er nog niet altijd begrip voor het verdwijnen van de wervelplank als immobilisatiemiddel is in de ziekenhuizen."

"Het is een goede ontwikkeling geweest dit omdat er voor het eerst weinig stickers toegevoegd hoeven worden. Medicatie had van mij nog wel meer van mogen in staan in het oude protocol stonden indicaties contra-indicaties dit wordt nu als veronderstelde kennis beschouwd of moet je nazoeken."

blik vooruit

De aanpassingen in het LPA blijven met de ontwikkelingen in de medische wereld meegaan. Maar alleen aanpassen van het LPA is niet genoeg. Na aanpassing van het LPA moet ook de scholing hierop worden aangepast. Ambulancezorg Groningen onderzoekt de mogelijkheden om deze scholing als

gecertificeerde opleider aan haar medewerkers te kunnen aanbieden. Daarnaast wordt gekeken naar de veranderingen in de wereldwijde richtlijnen, zoals de richtlijn met betrekking tot reanimatie, die door de Wereld Gezondheids Raad wordt uitgegeven. Te zijner tijd worden deze weer in het volgende LPA verwerkt.

gerelateerde webpagina

Volgende