Vorige

samenwerken met Duitse collega's

de feiten

1) door wegwerkzaamheden onbereikbaar gebied ontstaan 2) samen beter 3) IGZ geïnformeerd 4) grensgebieden krijgen meer aandacht

wat betekent dit?

Door werkzaamheden van juli tot en met augustus aan bruggen bij Winschoten was het gebied bij Beerta, Drieborg en Bad Nieuweschans niet meer bereikbaar binnen 15 minuten. Om toch alle bewoners in die regio van tijdige zorg te kunnen voorzien zijn de collega’s over de grens in Duitsland gevraagd om bij te springen. De Duitse Rettungsdienst heeft 11 keer in Nederland een inzet uitgevoerd. De IGZ heeft aan

deze tijdelijke samenwerking aanvullende eisen gesteld en haar goedkeuring gegeven, daar formeel Duitse ambulancemedewerkers niet over de juiste bevoegdheid beschikken om in Nederland te mogen werken. Deze Nederlands-Duitse samenwerking heeft al eens eerder plaatsgevonden. Om dergelijke samenwerking ook in de toekomst mogelijk te maken is aan het ministerie gevraagd wet en regelgeving hierop aan te passen.

meningen

"De samenwerking met de Duitse collega's is goed bevallen."

"We kunnen elkaar goed verstaan doordat het Gronings en het Duits in het noorden van Duitsland op elkaar lijken. Daardoor veranderde er voor mij als ambulanceverpleegkundige in de praktijk niet veel."

blik vooruit

Niet alleen Groningen grenst aan Duitsland. Ook voor de overige grensregio’s is het van belang goede afspraken te maken over de grensoverschrijdende zorgverlening.

Aan het ministerie van VWS is gevraagd in 2015 de gezamenlijke mogelijkheden van een landelijk convenant te onderzoeken. De voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang.  

gerelateerde webpagina's