Vorige

SEH Delfzicht gesloten

de feiten

1) Spoedeisende hulp Delfzicht gesloten 2) De Groningse ambulances moeten verder rijden 3) Zorglandschap blijft hiermee volop in beweging

wat betekent dit?

De afdeling spoedeisende hulp van het Delfzichtziekenhuis in Delfzijl is sinds juli 2014 vrijdag 's avonds, 's nachts en in het weekeinde gesloten. Na 17.00 uur is er geen dokter meer aanwezig. Patiënten die spoedzorg nodig hebben

moeten naar Winschoten worden gestuurd. Voor de ambulance lijkt het erop dat de ambulances verder moeten rijden. Of dit werkelijk van invloed is op de aanrijdtijden kan alleen na verloop van tijd worden geconstateerd. Daarom worden de aanrijtijden strak gemonitord. 

meningen

"Het lijkt alsof de ambulance van Appingedam langer onderweg is sinds de spoedeisende hulp van Delfzicht is gesloten.

Maar om dit zeker te kunnen weten zullen we de rijtijden voorlopig moeten monitoren."

blik vooruit

Het zorglandschap is altijd in beweging. De ziekenhuizen zullen meer over de provinciegrenzen gaan samenwerken en de afstanden die de ambulances gaan afleggen nemen wellicht toe. Sluitingen, verhuizingen en samenvoegingen zijn het onderwerp van de dag. De ambulancedienst heeft hier geen invloed op, maar wordt er wel door

beïnvloed. Door de ontwikkelingen goed in de gaten te houden, zowel intern als extern, kan bijtijds worden ingespeeld op de situatie door het verplaatsen van standplaatsen of ambulances en door overleg met de ketenpartners. In 2015 zal veel tijd gemoeid zijn met het zoeken naar de meest  optimale standplaatsen en samenwerking met collega’s  in de keten. 

gerelateerde webpagina

Volgende