Vorige

veranderende rol van de GHOR

de feiten

1.) De rol van de GHOR is veranderd 2) Dit heeft gevolgen bij opgeschaalde zorg  3) Ambulancezorg Groningen is actief in deze nieuwe rol

wat betekent dit?

De rol van de De Geneeskundige Hulpverlenings Organisaties in de Regio (GHOR) is de afgelopen jaren veranderd. De GHOR heeft geen bemoeienis meer met de inhoudelijke voorbereiding door een ambulanceorganisatie bij opgeschaalde situaties. Zorginstellingen – waaronder de ambulancedienst – moeten verantwoorde zorg leveren, ook in bijzondere situaties. Hoe de ambulancezorg voor GRIP-situaties georganiseerd en uitgevoerd wordt, ligt bij Ambulancezorg Groningen. Ook betrekt de GHOR in toenemende mate de operationele deskundigheid van een ambulanceorganisatie bij de voorbereiding op

grote evenementen. De GHOR heeft een wettelijke taak op het gebied van advisering over evenementen. De GHOR adviseert de burgemeester of er geneeskundige inzet moet worden gepleegd bij evenementen; zoals bij voorbeeld de aanwezigheid van EHBO of een ambulance. De GHOR is verantwoordelijk voor de  regie- en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening tijdens een GRIP-situatie. Ook heeft de GHOR een  wettelijke adviestaak bij de voorbereiding van Incident- en Rampen Bestrijdingsplannen.

meningen

“Het is beter om de operationele organisatie bij de ambulancedienst te laten, zorgverlening is onze primaire taak. Wij kunnen dit prima inrichten.”

“Ik verwacht dat deze ontwikkeling zich in 2015 doorzet."

blik vooruit

In het komende jaar zal de samenwerking tussen de ambulancedienst en de GHOR nog intenser worden om tot een goede inrichting voor de hulpverlening bij grote ongevallen en rampen te komen. Dit blijkt  ook uit het gezamenlijk optrekken binnen het project Grootschalige Geneeskundige Bijstand Noord Nederland (GGBNN). De GGBNN moet o.a. de

GNK vervangen en moet per 1 januari 2016 operationeel zijn.  Een verdere  operationele voorbereiding op grote evenementen. van de GHOR naar Ambulancezorg Groningen moet nog verder vorm gegeven worden. De verwachting is dat dit in 2015 gaat gebeuren. 

gerelateerde webpagina

Volgende