Vorige

Veilig Incident Melden

de feiten

1) leren van incidenten staat voorop 2) geen oordeel over melders 3) preventief melden nu ook mogelijk 4) patiëntveiligheid neemt toe 5) VIM beperkt zich tot eigen zorginstelling

wat betekent dit?

De overgang van FONA (het melden van fouten, ongevallen en near-accidents) naar VIM (Veilig Incident Melden) is eind 2014 een feit geworden. De analyse incidenten door  de VIM-commissie wordt in tegenstelling tot de  FONA-commissie methodischer opgepakt aan de hand van de PRISA-methodiek met als doel de basis oorzaak van het incident sneller en beter boven tafel te krijgen. Daardoor kunnen er ook gerichter adviezen en verbeteracties worden geformuleerd. Denken aan bijvoorbeeld niet correct functionerende Mobielet Data Terminals in de 

ambulances, C2000 randapparatuur, onvolkomenheden in het triageproces of patiëntenoverdracht, maar ook medische hulpmiddelen  die niet functioneert zoals het zou moeten of verbeterpunten in de samenwerking met onze ketenpartners. Voor onze patiënten betekent dit dat de kans op incidenten tijdens ambulancezorg afneemt, de patiëntveiligheid staat voorop. Voor onze medewerkers wordt een veilige omgeving gecreëerd waarin zij incidenten kunnen melden zonder hierop aangekeken te worden.

meningen

"Op 1 november 2014 zijn we gestart met VIM als opvolger van FONA binnen Ambulancezorg Groningen. Over de twee maanden van 2014 zijn er

24 VIM meldingen gedaan. Op zich geen slecht resultaat gezien de korte periode van het bestaan van VIM."

blik vooruit

Met invoering van de VIM zullen de oorzaken van incidenten de komende jaren duidelijk in beeld komen 

Ambulancezorg Groningen zal  deze uitkomsten gebruiken om haar zorgverleningsproces verder te optimaliseren