Vorige

effectief projectmatig werken

de feiten

1)  projectmatig werken tussen routinematig en improviserend werken, 2) veel staf ging op cursus, 3) cursus geeft houvast en structuur, 4) werkzaamheden zijn klussen of projecten, 5) management geeft ruimte om zich hierin te ontwikkelen

wat betekent dit?

Projectmatig werken geeft je structuur in een klus of een project, waarbij men vooraf bepaalt wanneer dit met welke resultaat zijn einde heeft bereikt. Veel projecten brengen verschillende disciplines met zich mee. Je werkt samen met collega’s, soms met externen. Projectmatig werken brengt een duidelijk tijdspad en verwachting met zich mee, en bied je een kader meer afgebakend te

werken. Op deze manier kunnen de werkzaamheden efficiënter worden ingericht. Een voorbeeld van projectmatig werken is het digitaliseren van de  personeelsdossiers. In 2014 zijn alle personeelsdossiers gedigitaliseerd en in de loop van 2015 zullen ook medewerkers inzage hebben in hun eigen personeelsdossier.

meningen

“Projectmatig werken dwingt je om in het onderwerp te verdiepen en vooruit te denken. Timemanagement speelt een belangrijke rol tijdens projectmatig werken.”

“Het houdt je scherp en je leert betrokkenen tijdig te informeren. Ik heb zal naar aanleiding van de cursus een aantal aanpassingen doen in mijn dagelijkse werkzaamheden om efficiënter te werken."

blik vooruit

De organisatie gaat verder met projectmatig werken. De functies van het ondersteunend personeel worden beschreven en gewaardeerd volgens de FWG-systematiek. Voor dit traject is een projectplan

opgesteld. De meeste activiteiten genoemd in het projectplan vinden plaats in 2015. In 2015 zal dit project ook worden afgerond.