Vorige

VIM resultaten

de feiten

1) VIM staat voor Veilig Incident Melden, 2) geen oordeel over melder, 3) eerste jaar als VIM-commissie, 4) 88 van de 102 meldingen zijn volledig afgerond 

wat betekent dit?

In november 2014 zijn we gestart met de VIM, als opvolger van FONA. Het grote verschil zat hem in de methodische manier van het oppakken van het (bijna) incident, met als doel de basis oorzaak sneller en beter boven tafel te krijgen. In 2015 zijn er zijn er totaal 102 VIM

meldingen gedaan. Van de 102 worden er nog negen onderzocht.  Van 5 meldingen heeft de casemanager een advies geschreven en 88 meldingen zijn helemaal afgerond.  De meeste meldingen liggen op het technisch vlak of het menselijk vlak.

 

meningen

“102 meldingen klinkt heel veel, maar als je bedenkt dat we totaal ongeveer 55.000 ritten doen per jaar, is dit nog geen eens 0,2% van alle ritten,

waar we een VIM-melding van doen.”

blik vooruit

Het eerste volle VIM jaar is een jaar geweest dat niet zonder slag of stoten verliep, het veilig incidenten melden is namelijk een gewenningsproces. Zo duurt het toch wel enige tijd voordat een casemanager het 

proces goed onder de knie. Nu de VIM-commissie weer volledig op sterkte is,  kunnen we het komend jaar een inhoudelijke verbeterslag maken.

gerelateerde webpagina