Vorige

Raad van Toezicht

de feiten

1) Raad van Toezicht is nauw betrokken bij een bewogen jaar Ambulancezorg Groningen, 2) cao dempt positieve financiële cijfers, 3) Raad verwacht hoge kwaliteit van zichzelf, 4) Raad steunt haar bestuurder in de keuzes die gemaakt moeten worden

wat betekent dit?

Voor Ambulancezorg Groningen was 2015 een bewogen jaar; de vorming van een nieuwe cao en de daarvoor gevoerde acties hebben de raad van toezicht al vroeg in het jaar bezig gehouden.  De raad heeft de acties en de gevolgen hiervan goed gevolgd en is blij dat consensus over de cao de rust heeft teruggebracht. De prijs voor deze cao ziet de raad echter duidelijk terug in de eindejaarscijfers; de afkoop van de ORT voor de medewerkers over 2,5 jaar liet het resultaat ver zakken.

Ondanks deze perikelen is het de raad opgevallen dat de medewerkers met onverminderde passie en inzet hun werk voor de patiënten uitvoeren. De continuïteit van zorg is op geen enkel moment een punt van zorg geweest. De raad verwacht van zichzelf dezelfde hoge kwaliteit als van de medewerkers van Ambulancezorg Groningen. Jaarlijks evalueert de RvT en neemt zijn eigen functioneren onder de loep. Dat helpt om inzicht te krijgen in het proces om te komen tot besluiten en adviezen en de verbetering daarvan.

meningen

“Als toezichthouder houd je altijd de doelstelling en de maatschappelijke waarde van de organisatie in de gaten. Kritisch zijn en de juiste vragen stellen horen hierbij.”

“Naast onze reguliere vergaderingen hebben we dit jaar twee brainstormsessies bijgewoond over de ontwikkelingen in de ambulancesector. Verder volgen we ook graag innovaties op de voet, zoals de kindermedicatie app van Ambulancezorg Groningen.”

blik vooruit

De Raad van Toezicht heeft een goed beeld gekregen van de geleverde prestaties in 2015 en van de te komen ontwikkelingen van de organisatie. Het verlengen van de Tijdelijk Wet Ambulancezorg (TWAZ) tot 2020 mag een

lange tijd lijken, voor de ontwikkelingen die komen is het maar korte tijd. De raad houdt haar blik vooruit en ondersteunt daarmee haar bestuurder in de keuzes die de komende jaren gemaakt moeten worden.

gerelateerde webpagina's