Vorige

invoering pre alert in Noord Nederland

de feiten

1) Pre alert wordt op Noord-Nederlandse schaal ingezet, 2) bij binnenkomst van adresgegevens wordt meteen een ambulance ingezet, 3) winst is ongeveer 90 seconden, 4) nadeel is de werkdruk voor de ambulancebemanning

wat betekent dit?

Pre alert is een werkwijze die invloed heeft op de manier van werken voor de meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs. De focus bij pre alert is dat er direct bij binnenkomst van een 112-melding, waarbij adres en telefoonnummer

genoteerd zijn, een ambulance wordt ingezet. Van de bemanning wordt verwacht dat er qua reactiesnelheid wordt gereageerd conform een A1-melding. Hierdoor zullen we tot anderhalve minuut eerder bij de patiënt zijn. Die extra tijd kan in bepaalde gevallen van cruciaal belang zijn. 

“Wij verwachten veel van deze nieuwe manier van werken: Samen kunnen we zorgen voor een nóg betere zorg voor onze patiënten!”  

“Het is een mooi initiatief, maar het wordt voor ons wel een andere manier van werken".

blik vooruit

Om de neveneffecten zo snel mogelijk te signaleren, monitoren we de eerst weken nauwkeurig om

alles goedin de gaten te houden. De resultaten en ervaringen worden op de voet gevolgd.

gerelateerde webpagina

Volgende