Vorige

feiten en cijfers

ritopdrachten

De aantallen ritopdrachten in 2015 zijn ook weer toegenomen. In 2015 zijn er 24.390 A1-opdrachten uitgevoerd (1.475 meer dan in 2014), 17.006 A2 opdrachten (250 meer dan in 2014) en 14.157 B-opdrachten (462 minder dan in 2014). Dit houdt in dat het totale aantal ritopdrachten is gestegen met 1.263 ritopdrachten, een stijging van 2,3% op het totaal. De A1-opdrachten zijn gestegen met maar liefst 6,4%, de A2-opdrachten met 1,5% en het aantal B-opdrachten is wederom gedaald, met 3,2%. Alle cijfers die hierboven zijn genoemd zijn inclusief de motorambulance en de MICU. Zoals het er nu naar uitziet zitten we nagenoeg op de norm van 95% binnen 15 minuten ter plaatse zijn. 

ziekteverzuim

Het kort verzuim (korter dan acht dagen) is met  0,02% gestegen.  Het middellang verzuim (tussen 8 – 42 dagen ) is gedaald met respectievelijk  0,33%.  Het lang verzuim

(langer dan 43 dagen)  is  met 0,87% toegenomen van 2,61% naar 3,48%. Het totale verzuim (kort en lang) is met 0,56% toegenomen van 4,8% naar 5,36%.

De omzetcijfers van Ambulancezorg Groningen laten het volgende positieve beeld zien:

Doktersdienstvervoer Groningen BV: € 1.390.154, Meldkamer Noord-Nederland en Ambulancezorg Groningen: € 25.034.936. Dit is totaal een omzet van € 26.425.090.

Volgende