Vorige

project planbare ambulancezorg

de feiten

1) project planbare ambulancezorg wordt op Noord-Nederlandse schaal uitgevoerd, 2) projectleider gaat van start in de initiatiefase, 3) meldkamerproces wordt meer geautomatiseerd

wat betekent dit?

De bestuurders van de drie noordelijke RAV’en hebben in het kader van hun strategische toekomstvisie van de ambulancezorg, eerder de ambitie uitgesproken om in 2015 en 2016 het proces van de planbare ambulancezorg in Noord Nederland te optimaliseren. Toename van de bezettingsgraad van de ambulances,

verbeterde prestaties in de urgente ambulancezorg en een hogere mate van automatisering van het meldkamerproces zijn hier onderdeel van. Harm-Jan Horstra, manager ambulancezorg, is als projectleider verantwoordelijk voor het verloop en het welslagen van het project.

meningen

“Het is een groot project wat in grote schaal wordt uitgevoerd, dus ik ben blij dat er een fulltime projectleider op zit om het in goede banen te leiden.”

"Optimaliseren klinkt mooi, maar ik ben benieuwd wat dit betekent voor mij in de dagelijkse praktijk.”

blik vooruit

De gehele planbare ambulancezorg zal opnieuw worden ingericht. Samen met een projectteam moet de gewenste situatie in kaart

worden gebracht, om te kijken wat er moet gebeuren op alle vlakken voordat alle planbare ambulancezorg kan worden geoptimaliseerd.

gerelateerde webpagina

Volgende