Vorige

praktijkinstelling verpleegkundig specialist

de feiten

1) Ambulancezorg Groningen is voor de opleiding tot Verpleegkundige Specialist gevisiteerd en beoordeeld met een “goed”, 2) de praktijkopleiding is nu een erkende praktijkinstelling voor de opleiding tot verpleegkundig specialist, 3) Hanzehogeschool Groningen kwam langs voor felicitatie van bovengemiddelde prestatie

wat betekent dit?

In 2013 is Ambulancezorg Groningen gestart opleiding van Verpleegkundig Specialisten (VS)  en Physician Assistants. Sindsdien zijn er vier Verpleegkundig Specialisten en vier Physician Assistants met de opleiding gestart. In 2014 is de organisatie tevens voor de opleiding tot VS gevisiteerd. De visitatie is bedoeld om de kwaliteit van de praktijkopleiding in kaart te brengen. De

visitatiecommissie gaf in haar rapportage aan dat zij de kwaliteit van de praktijkopleiding binnen Ambulancezorg Groningen als “goed” beoordeeld. Sinds de invoering van de praktijkvisitaties werd nog nooit eerder een praktijkopleiding met een ‘goed’ beoordeeld. 

meningen

“Ik ben benieuwd wat de organisatie met de collega’s gaat doen die de opleiding tot VS of PA nu volgen.”

“Wat leuk dat de Hanzehogeschool Groningen langskwam om dit te vieren.”

blik vooruit

Op dit moment is het belangrijk om de kwaliteit van de opleiding te borgen. Het heeft daarom eerst voorrang om de mogelijke taken en verantwoordelijkheden van de Verpleegkundig

Specialisten en Physician Assistants te concretiseren en vorm te geven binnen de organisatie. 

gerelateerde webpagina