Vorige

FWG voor de ondersteunende diensten

de feiten

1)  FWG 3.0 is de systematiek van functiewaardering die wordt toegepast in de zorg, 2) doel is een rechtvaardige loonsverdeling, 3) na het wegen van een functie wordt deze ingedeeld in een schaal, passend binnen de sector ambulancezorg

wat betekent dit?

Afgelopen jaren is Ambulancezorg Groningen gegroeid en zijn de functies binnen de ondersteunende diensten veranderd. De functiebeschrijvingen die er liggen, zijn verouderd en sluiten niet meer aan bij wat de organisatie verwacht van medewerkers. Na een inventarisatiefase, heeft een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in de FWG

systeemmethodiek, gesprekken gevoerd met de leidinggevende om inzicht te krijgen welke functies voorkomen binnen de organisatie en welke werkzaamheden moeten worden verricht. Op basis daarvan zijn de functieomschrijvingen beschreven en in overleg met de medewerker vastgesteld.   

meningen

“We hopen dat de meeste collega´s zich zullen herkennen in de nieuwe resultaatgerichte functiebeschrijving.”

“Ik ben blij dat ik nu eindelijk een functieomschrijving heb, zodat kaders duidelijker beschreven staan.” 

blik vooruit

Nadat de bezwarenprocedure voor zowel de inhoud van de functie als de functie indeling is verstreken, ontvangen alle medewerkers van

de ondersteunende diensten de definitieve indeling van de functie.

 

gerelateerde webpagina’s

Volgende