Vorige

samen beter workshops

de feiten

1) workshops dragen bij aan verdere professionalisering van alle medewerkers, 2) ongeveer 60 medewerkers hebben hieraan deelgenomen, 3) doel was om de medewerkers opnieuw bewust te maken van de kernwaarden van de organisatie, de betekenis hiervan in de dagelijkse praktijk en inzicht te geven in eigen invloed en verantwoordelijkheid

wat betekent dit?

Het “samen beter” traject is binnen Ambulancezorg Groningen opgezet om de gewenste ontwikkeling met betrekking tot de cultuur binnen de organisatie te ondersteunen en te versterken. Binnen dit traject is afgesproken een aantal bijeenkomsten te organiseren met medewerkers om samen stil

te staan bij het belang van samenwerking, communicatie en gericht te zijn op verdere professionalisering. Tijdens alle bijeenkomsten hebben de medewerkers zowel de knelpunten in de cultuur als mogelijke oplossingsrichtingen geformuleerd.

meningen

“De hele dag ben ik buiten mijn ‘comfort zone’ geweest. Ik wist niet precies wat ik ervan kon verwachten, maar heb een leerzame dag gehad.”

“Ik ben meer geïnteresseerd in mijn vak en minder in zaken er omheen. Toch heb ik vandaag weer nieuwe dingen geleerd.”

blik vooruit

Met deze bijeenkomsten zien we welke resultaten we inmiddels hebben bereikt naar aanleiding van de formulering van de missie en visie.

Op basis van de aanbevelingen die zijn gedaan kunnen we nu vaststellen wat we graag nog anders zien en hoe we dit gaan bereiken. 

Volgende