Vorige

GGB tijdelijk uitgesteld

1) GGB staat voor Grootschalige Geneeskundige Bijstand, 2) De nieuwe organisatie is ingericht om zo snel mogelijk bij een calamiteit zoveel mogelijk slachtoffers te kunnen vervoeren naar ziekenhuizen, 3) noordelijke infrastructuur wijkt af van de rest van NL, waardoor meer ambulances nodig zijn bij een calamiteit, 4) autobus is aangeschaft die wordt omgebouwd tot mobiel behandelcentrum

wat betekent dit?

Begin dit jaar is een nieuwe werkwijze voor geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten ingevoerd. Overal in Nederland wordt bij grootschalige incidenten gewerkt volgens een nieuw bijstandsmodel: Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Hiermee komt het Sigma te vervallen en wordt het vervangen door het GGB voertuig. Om de

landelijke richtlijnen voor de GGB aan te passen op de situatie in Noord Nederland is extra tijd nodig. Daarom is voor Noord Nederland een overgangsperiode ingesteld tot medio 2016 waarin de drie RAV’en nog gedeeltelijk volgens de bestaande organisatie opgeschaalde zorg aanbieden.

 

meningen

“Met een alleen GGB voertuig alleen ben je er nog niet. Juist het gedachtegoed en de werkwijze van de GGB zijn heel belangrijk.”

“Ik was wat sceptisch over de overgangsperiode, maar ik weet zeker dat wanneer er nu iets grootschaligs gebeurd; dan sta je gewoon klaar om te helpen waar nodig is.”

blik vooruit

Een autobus is aangeschaft die wordt omgebouwd tot mobiel behandelcentrum. Bij de keuze voor deze aanpak heeft voor de drie noordelijke RAV’en voorop gestaan dat iedereen in Groningen, Friesland en Drenthe op elk moment, dus ook bij calamiteiten, kan rekenen op de beste zorg. Als het

ambulancepersoneel geschoold en getraind is om volgens de nieuwe organisatie in actie te komen bij calamiteiten, komt de overgangsperiode ten einde en gaat de nieuwe werkwijze in. Op dat moment is ook de GGB behandelbus klaar om ingezet te worden.

gerelateerde webpagina