Vorige

gronings roosteren

de feiten

1) start projectgroep Gronings Roosteren, 2) het doel is het ontwikkelen van een nieuwe vorm van roosteren, 3) het resultaat is een pilot met wensroosteren in Uithuizen, 4) opdracht is breed en open, 5) ontevredenheid heeft vooral betrekking op de reservediensten, 6) nieuw roosterreglement in de maak

wat betekent dit?

Het rooster leidt in elke organisatie zo nu en dan tot stevige discussies. Dat is niet vreemd, als je bedenkt dat een rooster direct invloed heeft op het dagelijks leven van de individuele medewerker. Daarin ligt over het algemeen ook de oorzaak van ontevredenheid over roosters. We stellen hoge eisen aan alle aspecten van ons leven. Dat is prima, maar concessies en veranderingen horen daarbij.

We hebben en houden bij Ambulancezorg Groningen een cyclisch rooster, waardoor iedereen in principe maanden van te voren weet, wanneer hij vrij is en hoe hij zijn privéleven kan inrichten. Een groot deel van de medewerkers is daar tevreden over. Binnen het rooster is in overleg (met planner, teamleider of collega) altijd ruimte voor individuele wensen.

meningen

“We hebben met z’n allen veel geleerd van dit project. Dat is ook wat waard. De opdracht had wat mij betreft beperkt moeten blijven tot een betere aanpak rondom de reservediensten.” “De discussie is van onderwerp veranderd. We zouden naar de roosters kijken (cyclisch rooster, flex rooster,

wensrooster, 8 of 9 uurs diensten) maar de discussie richtte zich vooral op de dienstenstructuur. Die wordt landelijk bepaald door de nieuwe methode van financiering in de zorg.” “Welk rooster je ook bedenkt, 100% tevredenheid is ondenkbaar.”

blik vooruit

De discussie over de roosters is formeel beëindigd met de ontbinding van de projectgroep. Het cyclisch roosteren blijft het uitgangspunt. De organisatie én invulling van de reservediensten is wel een aandachtspunt voor de komende jaren.

Uitwisseling tussen ambulanceposten, maar ook met centralisten van de meldkamer leidt tot frisse ideeën en verbetermogelijkheden in het primaire proces. Daar liggen kansen.

gerelateerde webpagina

Volgende