Vorige

Europese prijs voor meldkamer

de feiten

1) drie centralisten (ambulance, politie, brandweer) naar Riga, 2) genomineerd door City-GIS, leverancier van de software voor navigatie en het digitaal patiëntendossier, 3) uitslag is Europese prijs van EENA voor Meldkamer Noord Nederland, 4) samenwerking binnen de witte kolom verloopt goed, 5) er is behoefte aan meer terugkoppeling van ambulanceteams aan centralisten

wat betekent dit?

De samenvoeging van de drie meldkamers van de witte kolom in Drachten is veel vlotter en makkelijker verlopen dan vooraf werd ingeschat. Door de samenwerking in Drachten zijn er veel ontwikkelingen in gang gezet die voor het hele gebied van grote betekenis zijn. De provinciegrenzen zijn voor de centralisten steeds minder van belang. Het gaat er in eerste instantie om de meeste efficiënte hulpverlening te bieden in heel Noord-Nederland. Ambulances passeren om die reden regelmatig de provinciegrenzen. De prestaties van de meldkamer

Noord Nederland zijn niet onopgemerkt gebleven. De succesvolle samenvoeging van meldkamers brandweer, politie en ambulance en de kwaliteit van de 112-afhandeling vallen op. Maar vooral het fallback-systeem met Apeldoorn scoort goed in de buitenwereld. Zo goed, dat de Europese prijs voor Outstanding Emergency Callcenter naar de Meldkamer Noord Nederland is gegaan. Het fallback-systeem zorgt ervoor dat bij technische storingen in Drachten het hele systeem direct overgenomen kan worden op de meldkamer in Apeldoorn.

meningen

“Het zou goed zijn, als er meer contact komt tussen de centralisten en de ambulanceteams. Ze vormen samen het primaire proces, maar hebben feitelijk weinig contact. Intensiever overleg levert voor alle partijen waardevolle inzichten op.” “Gebiedskennis blijft altijd in bepaalde mate belangrijk. Ons systeem

genereert inzetvoorstellen op basis van de dichtsbijzijnde ambulance. De centralist kan zelf bepalen of dat de beste optie is. Specifieke gebiedskennis kan dan nuttig zijn. De uitgifte-centralist is daarom in principe iemand van de betreffende provincie.”

blik vooruit

De samenwerking tussen de drie provincies is op de meldkamer in Drachten heel zichtbaar. Eenduidige werkprocedures voor de centralisten laten het onderscheid tussen de drie provincies steeds meer verdwijnen. Buiten de meldkamer zijn er ook

steeds meer initiatieven tot samenwerking. Het is voor de toekomst van de totale hulpverlening zinvol om de goede dingen van elkaar over te nemen en samen te bouwen aan een sterke, efficiënte hulpverlening in Noord Nederland.

gerelateerde webpagina's

Volgende