Vorige

GHOR

de feiten

1) GHOR treedt verder terug als coördinator in opgeschaalde zorg, 2) RAV's krijgen via de minister van VWS meer verantwoordelijkheden, 3) nieuwe taken voor ambulancezorg door verandering bij GHOR, 4) AZNNN heeft regierol op terrein van de acute zorg

wat betekent dit?

De GHOR had jarenlang inhoudelijke bemoeienis met de ambulancesector bij de voorbereiding op grootschalige hulpverlening. Die verantwoordelijkheid komt nu steeds meer terecht bij de RAV als zorginstelling. Er vindt een geleidelijke overdracht plaats van taken, waardoor de ambulancezorg meer meepraat als het gaat om de geneeskundige inzet bij grootschalige evenementen de Intocht van Sinterklaas in december 2013 in Groningen en bij toetsing van incidentbestrijdingsplannen. Deze verandering moet leiden tot meer veiligheid voor burgers en hulpverleners. Wat voor onze medewerkers direct merkbaar is, is dat de

opleiding van Officieren van Dienst Geneeskundig (OvDG) en de voorbereiding op rampen en crises door onze eigen organisatie geregeld wordt met ondersteuning van het AZNNN. De regierol op het gebied van acute zorg ligt de laatste jaren steeds meer bij het Acute Zorg Netwerk Noord Nederland (AZNNN). Dit netwerk omvat het Traumacentrum en het MMT (Mobiel Medisch Team) en maakt zich sterk - via het ROAZ van drie provincies - op het terrein van de spreiding en beschikbaarheid. Ook de coördinatie van opleidingen, trainen en oefeningen ter voorbereiding op rampen valt onder het AZNNN.

meningen

“De verantwoordelijkheden liggen door de taakoverdracht van GHOR naar ambulancezorg meer op de plek waar ze thuis horen en dat is voor de kwaliteit van de grootschalige hulpverlening een goede zaak.”

“De identiteit van de GHOR is vanaf het begin een probleem geweest. De rol en positie in het geneeskundig veld is de afgelopen jaren voor veel ketenpartners onduidelijk gebleven. Dat wordt nu beter.”

blik vooruit

Overleg en samenwerking tussen ketenpartners wordt door het terugtreden van de GHOR steeds belangrijker.

Het AZNNN heeft in Noord-Nederland de coördinatie op het brede terrein van de acute zorg.

gerelateerde webpagina

Volgende