Vorige

patiƫntveiligheid

de feiten

1) nieuwe leden projectgroep patiëntveiligheid, 2) drie prospectieve risico-analyses uitgevoerd met bedrijfsbrede teams, 3) pilot met GGZ "patiëntveiligheid in vervoer acute psychiatrie' dingt mee naar prijs AZN, 5) scholing met ergocoaches voor veilig gebruik hulpmiddelen  

wat betekent dit?

In 2013 is heel bewust gekozen voor de insteek ‘niet afwachten tot iets mis gaat, maar vooraf met elkaar bekijken wat er mis zou kunnen gaan’. Elke medewerker streeft ernaar, dat de zorg niet onveilig wordt door zijn handelen, de bestaande processen en middelen. Vanuit die gedachte kunnen we veel van elkaar leren. Iedereen heeft dagelijks andere ervaringen. Dat zorgt voor een enorme vijver met verbeterpunten. 2013 heeft drie onderwerpen geleverd voor het vaststellen van mogelijke risico’s. ‘De ambulance als werkplek’.Ook ‘Eerste hulp, geen vervoer’ lijkt steeds vaker aan de orde.

De evaluatie van ProQA in de loop van 2014 zal hierover meer informatie geven. Bij de beslissing om wel of niet te vervoeren is een zorgvuldige afweging van risico’s aan de orde. Op dit terrein zijn de grenzen tussen de verantwoordelijkheden van artsen en verpleegkundigen niet altijd helder. Het derde thema is ‘overdrachtsmomenten’. De kwetsbaarheid van informatie-overdracht tussen hulpverleners is groot – zeker in hectische situaties - maar neemt af met de komst van het digitale patiëntendossier. Daarmee is een belangrijke stap voorwaarts gezet.

meningen

“Het lijkt zo vanzelfsprekend om met patiëntveiligheid bezig te zijn, maar het kan in de praktijk nog veel beter. We willen het graag bij iedereen tussen de oren krijgen, dat veiligheid bestaat uit een optelsom van details. Het is goed die details zichtbaar te maken.”

“We vinden wel dat we elkaar moeten aanspreken op ons dagelijks handelen, maar iedereen werkt in principe solistisch door de aard van het werk. Dat maakt het lastig goede feedback te geven of te krijgen. Regelmatig en structureel hulpverleningen nabespreken staat op de planning.”

blik vooruit

Patiëntveiligheid is typisch een zaak van de gehele keten. Toch zijn we in 2013 intern met de thema’s rondom veiligheid van start gegaan. Als de eigen medewerkers zich veilig

genoeg voelen om openlijk over ervaren risico’s te praten, is het zinvol ook ketenpartners in het project te betrekken.

gerelateerde webpagina

Volgende