Vorige

raad van toezicht

de feiten

1) 4 leden, 2) toezicht houden op de continuïteit van de organisatie op het gebied van financiën, werkgelegenheid, kwaliteit en veiligheid, 3) werkgeverschap ten opzichte van de bestuurder, 4) klankbord voor de bestuurder 5) betrokken raad van toezicht voor Ambulancezorg Groningen

wat betekent dit?

De Raad van Toezicht (RvT) staat op enige afstand van de dagelijkse praktijk in de organisatie, maar is daardoor niet minder betrokken. In 2013 heeft de RvT het eigen functioneren kritisch onder de loep genomen. Belangrijk is mee te bewegen met de organisatie, die in een stroomversnelling is geraakt. Het Project iZis heeft op alle fronten mensen in beweging gezet en verbeteringen gebracht. Het programma Business Objects levert sinds enige tijd razendsnel en nauwkeurig managementinformatie, waarmee de RvT haar taak van toezicht met actuele gegevens kan uitvoeren. Dit is in het belang van alle medewerkers.

Het draagt ook structureel bij aan de klankbordfunctie die de RvT heeft voor haar enige werknemer, de bestuurder van Ambulancezorg Groningen. Het Jaarplan 2014 is een betekenisvolle afspiegeling van de organisatie in beweging. Met grote belangstelling en soms wat ongeduldig volgt de RvT de ontwikkelingen op het gebied van het digitaal patiëntendossier, opleidingen, gezondheid van medewerkers en interne informatievoorzieningen. Ook de ontwikkelingen in de hele zorgsector hebben de aandacht van de RvT om de positie van Ambulancezorg Groningen scherp in beeld te houden.

meningen

“Het is mooi om te zien, dat de visie - die in mooie woorden vastligt - ook in de praktijk wordt geïmplementeerd: zorg voor patiënten, samenwerking met ketenpartners en ontwikkeling van medewerkers om samen beter te presteren in de hele zorgsector.”  "Bekostiging van de toekomst is gebaseerd op de parate diensten, dus het is vanzelfsprekend dat we daarin meegaan. Dat onderwerp staat niet meer ter discussie.”

“Het resultaat van het Project iZis is aan ons gepresenteerd. Ik werd daar warm van omdat je goed ziet hoe de missie&visie hierin vertaald is naar de praktijk: patiënt centraal, waardering voor het vakmanschap van het ambulancepersoneel door alles te bespreken en verbetering van de administratie en financiële afwikkeling. Geweldig!”

blik vooruit

Op allerlei gebieden is de organisatie bezig met verbeteringen, gebaseerd op een zorgvuldig geformuleerde missie en visie. Daarbij is er geen sprake van ernstige

financiële tekorten of bezuinigingen in de ambulancesector. Dat bij elkaar genomen vormt een stevig fundament en geeft vertrouwen in de toekomst van Ambulancezorg Groningen

gerelateerde webpagina

Volgende