Vorige

STEMI-ECG

de feiten

1) snelle, digitale verbinding tussen ECG-monitor en hartbewaking UMCG en Scheper Ziekenhuis, 2) verzending hartfilmpje binnen 11 seconden, 3) uniforme werkwijze in Groningen en Drenthe voor patiënten met STEMI of non-STEMI hartinfarct, 4) PCI, balloncatheter en/of stent in kransslagader

wat betekent dit?

Op het terrein van de begeleiding en behandeling van hartziekten zijn in 2013 een paar belangrijke stappen gezet. De communicatie tussen een ambulance en het ziekenhuis is sterk verbeterd in situaties van een hartinfarct met afsluiting van de kransslagader. Dat is zichtbaar op het hartfilmpje. Er is dan sprake van een STEMI-ECG, waarbij de lijn op een herkenbare manier afwijkt.

De arts heeft de nu al digitale informatie binnen voordat de patiënt in het ziekenhuis arriveert. Vroeger gebeurde dat middels een fax. De voordelen van het digitaal doorsturen zijn de verbeterde kwaliteit van het ECG bij het ontvangende ziekenhuis, de mogelijkheid het ECG binnen het ziekenhuis digitaal door te sturen, of om het op te nemen in het ziekenhuisdossier.

meningen

“Voor de patiënt is het, zonder dat hij zich dat realiseert, een enorme verbetering, dat de cardioloog al tot in detail geïnformeerd is op het moment dat de ambulance hem in het ziekenhuis aflevert.”

“Deze afspraken tussen Ambulancezorg Groningen en de afdelingen cardiologie in Emmen en Groningen zijn een mooi voorbeeld van samenwerking in de keten in het belang van de patiënt.”

blik vooruit

De samenwerking met de ziekenhuizen is  van groot belang voor een goede patiëntenzorg.

Ambulancezorg Groningen zal ook in 2014 deze samenwerking waar mogelijk verder verbeteren.

 

gerelateerde webpagina

Volgende