Vorige

visietraject

de feiten

1) 90 medewerkers dragen actief bij aan het traject 'missie en visie', 2) vaststellen van de identiteit gebeurt gezamenlijk met als doel bewustwording van eigen capaciteiten en kracht, 3) 'samen beter' ligt vast als basis voor al het handelen, 4) kernwaarden: zelfbewust, robuust en zorgzaam

wat betekent dit?

Ruim 90 medewerkers uit alle onderdelen van de organisatie dragen in het voorjaar van 2013 op diverse manieren bij aan de formulering van een missie en de ontwikkeling van een visie. Alhoewel het traject en de doelstellingen lange tijd voor een grote groep medewerkers ‘op afstand’ en ‘vaag’ bleef, worden de concrete resultaten in het najaar van 2013 langzaam maar zeker voor iedereen zichtbaar. Het visiedocument staat beschreven op welke manier, volgens welke visie, we met elkaar de komende jaren onze missie waarmaken. De input van de medewerkers tijdens het visietraject is in het visiedocument vertaald naar een opsomming van

concrete acties en gedragingen om de visie in praktijk te brengen. We hebben met z’n allen de missie als volgt vastgesteld: Ambulancezorg Groningen biedt de beste patiëntenzorg in een veilige omgeving, door als zorgzame en robuuste aanbieder van ambulancezorg het beste uit mensen te halen. De visie van Ambulancezorg Groningen is gespitst op de drie stakeholders (patiënten, medewerkers en ketenpartners). Ambulancezorg Groningen bereikt op lange termijn voortdurende investering in haar medewerkers, samenwerking in de keten en integratie van haar verantwoordelijkheden in de zorg én in de openbare orde en veiligheid.

meningen

“Ik vond het zelf erg leuk om mee te denken over onze missie en visie. Dat was nieuw voor mij. Je bent doorgaans met dagelijkse dingen bezig. Goed om dat eens breder te bekijken. Waar zijn we eigenlijk mee bezig, met z’n allen?”

 “Het streven is dat de werknemer zich goed en gewaardeerd voelt. Dat vind ik inderdaad erg belangrijk en dat gebeurt hier nu ook wel. Voor sommige collega’s is het zelfs te veel, waar we allemaal over mee moeten denken.”

blik vooruit

We zijn als Ambulancezorg Groningen goed bezig met onze profilering, maar we moeten niet vergeten dat we altijd een schakel blijven in de keten en een klein onderdeel van de totale hulpverlening. Voor

iedereen is het dus nuttig om te weten wat er gebeurt in de zorg, in de techniek, in de politiek. Kijk mee, denk mee en neem je verantwoordelijkheid als professional.

gerelateerde webpagina's