Vorige

wagenpost

de feiten

1) voertuiggegegevens in digitaal programma, 2) 36 ambulances gekoppeld aan het systeem, overige voertuigen volgen in 2014, 3) wagenparkbeheerders voeren de taak uit naast hun werk als ambulancechauffeur, 4) aansluiting bij beleid aanschaf nieuwe ambulances, 5) per locatie is een lokale wagenparkbeheerder aanwezig

wat betekent dit?

Met de invoering van dit systeem zijn alle chauffeurs verplicht alles te melden wat betreft de voertuigen die ze meenemen: kilometerstand, storingen van de wagen en de apparatuur, taken. De  wagenparkbeheerders krijgen de meldingen over de voertuigen automatisch binnen. Zij beslissen

vervolgens over de vervolgactie. Het programma ‘wagenpost’ creëert meer inzicht in de stand van zaken van het wagenpark van Ambulancezorg Groningen. De overzichten die het systeem levert, geven informatie over de voertuigen, de activiteiten per post en per chauffeur.

meningen

“Het kan met dit nieuwe systeem eigenlijk niet meer voorkomen, dat we niet precies weten welke wagens als eerste aan vervanging toe zijn.

De staat van onderhoud is bepalend voor het moment van vervanging. "Daar hoef je dan verder geen discussie over te voeren".

blik vooruit

De financiële administratie houdt op deze manier de kosten van het wagenpark in de gaten. Verbeterpunten komen daardoor sneller en duidelijker in beeld.

Alles wat we maar willen weten over de ambulances en in de toekomst ook over de andere voertuigen kan het systeem ‘met één druk op de knop’ laten zien.

gerelateerde webpagina

Volgende