Vorige

doktersdienst vervoer

de feiten

1) contracten met verschillende vervoerders zijn onder de loep genomen, 2) HAP-chauffeurs zijn officieel gedetacheerd bij DVG, 3)  overeenkomst tussen DVG en DDG (Doktersdienst Groningen) is tussen beide directies besproken met het oog op de verlenging van het contract in 2014, 4) HAP-chauffeurs volgen een bijscholing met positief resultaat

wat betekent dit?

De samenwerking tussen DVG en de Doktersdienst Groningen verloopt organisatorisch naar tevredenheid van beide partijen. Om de kwaliteit van het vervoer op niveau te houden, staat vernieuwing van twee voertuigen (Niebert en Hoogezand) op de planning voor 2014. Ook zijn aanpassingen besproken op het gebied

van de informatievoorziening en communicatiekanalen in de voertuigen van DVG. Het nieuwe systeem ‘Wagenpost’ voor de ambulances werkt in de nabije toekomst ook in de voertuigen van DVG. Om meer inzicht te krijgen in elkaars werkwijze, wordt gewerkt aan stages bij de DDG in 2014.

meningen

“Bij Ambulancezorg Groningen zijn er collega’s die het gevoel hebben, dat het aantal opdrachten vanuit doktersdienst toeneemt.”

“We rijden voor mijn gevoel steeds vaker in opdracht van de Doktersdienst. Het zou te maken kunnen hebben met een verschuiving van taken in de hele zorgsector, maar ik vind het raar dat als er een arts gevraagd wordt, dat wij er als verpleegkundigen naar toe gestuurd worden.”

blik vooruit

De scholing van de HAP-chauffeurs is positief beoordeeld. De samenwerking tussen DVG en de

Doktersdienst Groningen verloopt goed. Scholing en samenwerking worden voortgezet in 2014.

gerelateerde webpagina's

Volgende