Vorige

opleidingen

de feiten

1) MTO laat grote behoefte zien aan ontwikkelingsmogelijkheden, 2) introductie van keuzepalet opleidingen over vijf jaar, 3) opleidingen, trainingen en oefeningen (OTO) in het kader van de verplichte voorbereiding op rampen en crises gebeurt in samenwerking met het AZNNN, UMCG Ambulancezorg en Kijlstra Ambulancegroep en de GHOR organisaties van Groningen, Drenthe en Friesland, 4) introductie E-learning, 5) interne werving van instructeurs rijvaardigheid

wat betekent dit?

De medewerker is in eerste  instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigen deskundigheid, daarnaast heeft Ambulancezorg Groningen hierin ook een verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid ligt op het vlak van het waarborgen van de deskundigheid en het faciliteren in ontwikkelmogelijkheden. Eerder was het ROC de afdeling die alles regelde rond scholingen en oefeningen voor verpleegkundigen en chauffeurs. Langzaamaan zullen de medewerkers gestimuleerd worden om zelf deskundigheidsbevorderende activiteiten te kiezen. Het ROC zal steeds meer een coachende, stimulerende en faciliterende rol gaan spelen. De komst van de meldkamer Noord Nederland

heeft ook op het terrein van opleidingen tot samenwerking geleid. Zo is er gewerkt aan een gezamenlijk assessment voor  verpleegkundigen en chauffeurs. Friesland en Drenthe zijn ermee aan de slag, maar wij hebben de invoering uitgesteld om eerst een organisatiebreed bevoegd bekwaamheidsbeleid in te voeren. De veranderende ambulancezorg  heeft binnen Ambulancezorg Groningen geleid tot het faciliteren van de opleidingen verpleegkundig specialist en physician assistant voor een aantal verpleegkundigen. Hierdoor denken we naar de toekomst toe voorbereid te zijn op veranderingen in de acute hulpverleningsketen.

meningen

“Het idee van collegiale intervisie is besproken om bewust te observeren hoe chauffeurs rijden. Gewoon een keer met elkaar meerijden is geen goede oplossing. Dat is subjectief. We starten daarom met een opleidingstraject voor instructeurs rijvaardigheid.”

“Het is toch gek, dat het MTO laat zien dat veel mensen zich willen ontwikkelen, maar dat slechts een handje vol collega’s de afgelopen jaren gebruik heeft gemaakt van het persoonlijke opleidingsbudget.”

blik vooruit

In de loop van 2013 werd de behoefte aan een organisatiebreed opleidingsbeleid sterker. Met vakmanschap als speerpunt, start in 2014 een

opleidingskundige om samen met P&O en ROC een visie op ‘leren&ontwikkelen’ te ontwikkelen.

gerelateerde webpagina