Vorige

zorgambulance

de feiten

1) lopend project overgenomen van vertrokken collega’s, 2) doel van de pilot ‘zorgambulance’ is vaststellen of de inzet van zorgambulances naast ALS-wagens rendabel is, 3) zorgambulances staan in Groningen en Winschoten, 4) bezettingsgraad blijkt hoog, ruim voldoende, 5) specifiek opgeleide zorgambulanceverpleegkundigen als bemanning, 6) pilot omgezet naar vast onderdeel van het ambulance-aanbod

wat betekent dit?

De onverwachte meldingen via 112 leiden tot mogelijke inzet van spoedambulances (ALS-voertuigen) en het MMT (Mobiel Medisch Team). Aanvragen op de meldkamer van huisartsen, ziekenhuizen en verzorgingshuizen komen binnen op de ‘zorgambulancetafel’ en leiden tot ‘planbaar

vervoer’. De werkwijze op een zorgambulance wijkt op veel punten af van het werk op een ALS-voertuig. Dat vraagt van het ambulanceteam, van de meldkamer en van de betrokken ketenpartner een andere manier van communiceren en plannen.

meningen

“De meeste van mijn collega’s rijden liever spoedvervoer dan gepland vervoer. Dat is begrijpelijk. Het zijn twee totaal verschillende ‘takken van sport’. Het is daarom een logische ontwikkeling, dat we specifiek mensen selecteren en aannemen voor de zorgambulances.”

“Ik ervaar het als heel bijzonder, wat mensen mij tijdens een rit van of naar een ziekenhuis vertellen. In de zorgambulance is daar vaak tijd voor. Ik hoor prachtige en soms ook heel dramatische levensverhalen. Mensen ervaren het als een voorrecht, dat iemand een keer echt naar ze luistert"

bllik vooruit

De verwachting is dat de inzet van zorgambulances in de komende jaren een steeds groter deel gaat uitmaken van het totaal aantal opdrachten. Niet alleen zijn de eisen aan verpleegkundigen op de

zorgambulance anders, maar ook de eisen aan chauffeurs wijken af. Toenemende specialisatie is daarom een realistisch scenario voor de toekomst.

gerelateerde webpagina

Volgende