Vorige

reanimatie onderzoek

de feiten

1) organisatie beschikt niet over adequate informatie over reanimaties, 2) kwaliteit van reanimatie als graadmeter voor hulpverlening,  3) medewerkers volgen opleiding 'medisch onderzoeker', 4) onderzoek naar aantal en kwaliteit van reanimaties gestart, 5) toetsing onderzoek bij METC, 6) iZis genereert data, 7) doel aantallen vaststellen en vergelijken met andere regio's

wat betekent dit?

Reanimatie staat volop in de belangstelling. De inzet van burgerhulpverleners en het toenemende gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) blijkt de overlevingskans positief te beïnvloeden. Tegelijkertijd staat het nut van reanimatie ook ter discussie. Kortom, reanimaties vormen ook voor Ambulancezorg Groningen een belangrijk aandachtsgebied. De organisatie is een eigen onderzoek gestart.

De onderzoeksgegevens rondom reanimaties zijn te verdelen over drie fasen. Eerst de situatie vóór aanwezigheid van de ambulances (112-melding, burgerhulp, gebruik AED). Daarna de handelingen vanuit twee ambulances, geregistreerd via het patiëntendossier. Tot slot de periode in het ziekenhuis en daarna. Het verzamelen van alle data is een enorme klus en vraagt om communicatie en samenwerking met patiënten, huisartsen en diverse andere ketenpartners.

meningen

“We zijn erg vrij gelaten hoe we het onderzoek uitvoeren, maar we moeten natuurlijk wel een resultaat leveren. Binnen onze organisatie is weinig ondersteuning, kennis of infrastructuur voor onderzoek. Daar zijn we dus zelf naar op zoek gegaan.”

“Soms kom ik weleens ergens in huis bij oudere mensen voor een reanimatie. Dan blijkt dat de patiënt zo ziek en zo zwak is, dat reanimatie alleen maar meer schade aanbrengt. Ik mag daar niet over beslissen. Dat moet een arts doen. Als die niet direct aanwezig is, geeft dat nare situaties.”

blik vooruit

Om het onderzoek naar reanimaties meer waarde te geven is overleg met de meldkamer gestart om de gegevens over reanimaties in heel Noord-Nederland te verzamelen. De verwachting is dat de eerste

resultaten van het onderzoek in 2014 leiden tot nieuwe onderzoeksvragen en aanknopingspunten voor verbeteringen in onze zorgverlening rondom reanimaties.

gerelateerde webpagina's