Vorige

congres menswaardig einde

de feiten

1) organisatie in handen van een projectgroep, 2) doel: discussie over ‘menswaardig sterven’ op de kaart zetten, 3) betrokkenheid onder ambulancemedewerkers blijkt erg hoog, 4) het onderwerp bevindt zich nog vaak in de ‘taboesfeer’, 5) taak bespreekbaar maken van de dood ligt bij de huisarts

wat betekent dit?

Ambulanceverpleegkundigen hebben met enige regelmaat tijdens het vervoer in een ambulance de rust en de tijd om echt in gesprek te raken met patiënten. Niet zelden komt het levenseinde dan aan de orde. Zo’n gesprek is bijzonder en waardevol, maar feitelijk te laat. Deze ervaringen zijn in 2012 de aanleiding om een congres te organiseren over het recht om te sterven, over de wens van ons allemaal op een ‘menswaardig einde’. Tijdens het congres in maart 2013 blijkt een groot deel van de bezoekers de

noodzaak in te zien van aangescherpt beleid op dit lastige en juridisch gevaarlijke terrein. Waarom stelt de zorgsector alles in het werk om mensen zo lang mogelijk in leven te houden? Als we die vraag voorleggen aan de mensen die het betreft, hebben zij daar zelf in veel gevallen een ander idee over. Op een bepaald moment is het genoeg geweest. Dat moment willen veel mensen graag zelf bepalen. In de praktijk gebeurt dat zelden. Overleg met de huisarts is een cruciale stap om deze situatie te verbeteren.

meningen

“Ik sta op het standpunt, dat euthanasie moet kunnen als iemand dat zelf wil. Door het congres ben ik daar alleen maar in bevestigd.” “We hebben door het congres onze organisatie duidelijk op de kaart gezet. Ik merk in het land regelmatig, dat Groningen in positieve zin is opgevallen door dit

thema zo te presenteren.” “Het zou heel mooi zijn, als we een vervolg kunnen geven aan dit congres met meer betrokkenheid van huisartsen. Zij moeten hun patiënten wegwijs maken op dit terrein en helpen een keuze te maken.”

blik vooruit

De conclusie van het congres is dat de rol van de huisarts essentieel is, als we met elkaar willen, dat het thema ‘menswaardig einde’

meer aandacht krijgt. Voor een vervolg op het congres gaan we de samenwerking zoeken met de ketenpartners.

gerelateerde webpagina

Volgende