Vorige

MTO

de feiten

1) MTO respons ruim 90%, 2) hoge score 'plezier op het werk', 3) ontevredenheid over de organisatiestructuur, 4) wens voor ontwikkelingsmogelijkheden en aandacht voor normen en waarden, 5) behoefte aan oplossing voor 'eilandjesgevoel', 6) ontevredenheid over reservediensten

wat betekent dit?

De uitslag van het MTO is in maart 2013 intern gepubliceerd. Zo krijgt iedereen een goed beeld van wat er leeft binnen de organisatie en dat de meningen soms sterk uiteen lopen. De resultaten van het MTO hebben direct en indirect op allerlei fronten veranderingen in gang gezet. Slechts een paar voorbeelden; De organisatiestructuur is ingrijpend gewijzigd. Vijf teamleiders vormen nu de directe schakel tussen de medewerkers en de directie. Projectgroep Gronings Roosteren buigt zich over nieuwe roostermogelijkheden. Cyclisch roosteren blijft gehandhaafd. In Uithuizen start een pilot met een ‘wensrooster’. De meldkamer zoekt oplossingen

voor het storende niveau van het omgevingsgeluid en naar mogelijkheden voor een betere opvang na ingrijpende meldingen. Flink aantal medewerkers start met opleidingen zoals verpleegkundig specialist, PA, rijinstructeur en medisch onderzoeker. Opleidingskundige start vanaf 2014 organisatiebreed met beleid rondom ‘leren&ontwikkelen’ in nauwe samenwerking met P&O en het ROC. Diverse projectgroepen dagen medewerkers uit met ideeën te komen om de zorg aan patiënten, de samenwerking met ketenpartners en het plezier in het werk te verbeteren.

meningen

“Het MTO was volgens mij niet anoniem. Je kreeg een mailbericht als je de vragenlijst nog niet had ingevuld. Dat vind ik onacceptabel", zegt A. “Dat klopt”, zegt B, “maar de antwoorden in de database zijn niet gekoppeld aan jou als persoon. Het onderzoek is dus echt anoniem uitgevoerd. Wel zijn de resultaten per post zichtbaar.”  “Het is prima dat er zoveel openheid is over de uitslagen van het MTO, maar het allerbelangrijkste voor ons is, dat we

daardwerkelijk ervaren dat de geluiden gehoord worden en dat er concrete veranderingen plaatsvinden. Dat gebeurt inmiddels wel, maar iedereen tevreden stellen is een illusie.” “Voor veel verpleegkundigen en chauffeurs zou het goed zijn een dagje op de meldkamer te zitten. Andersom ook overigens. Meer kennis en begrip over en weer leidt ook tot meer tevredenheid over je werk.”

blik vooruit

Binnen de organisatie zijn stevige stappen gezet naar aanleiding van het MTO. Op het gebied van leren&ontwikkelen is steeds meer mogelijk voor de individuele medewerker, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid.

In 2014 werkt de Afdeling P&O in samenwerking met diverse collega’s en externe deskundigen aan plannen en projecten om het beste uit onze organisatie naar boven te halen.

gerelateerde webpagina