Vorige

calamiteiten commissie

de feiten

1) wijziging eisen IGZ aan meldingen van calamiteit, 2) ad hoc commissies vervangen door vaste commissie, 3) commissie bevat combinatie van medewerkers en ketenpartners om een calamiteit van A tot Z te bespreken 4) commissieleden getraind in analysemethode Prisma

wat betekent dit?

In de drukte en hectiek van het dagelijks werk kan een keer iets mis gaan. Doet zich iets voor op medisch gebied waar de patiënt mogelijk schade van ondervindt, dan moeten we dat als ambulancedienst melden bij de IGZ. De eisen die de IGZ stelt aan de melding, vragen een andere aanpak dan voorheen. Sinds 2013 analyseren we een calamiteit van begin tot eind, door de hele keten. Wat is er precies gebeurd vanaf het moment van de melding tot en met de overdracht aan een ketenpartner?

De analysemethode Prisma (veel gebruikt in de zorgsector) stelt ons in staat een helder beeld te krijgen van de mogelijke oorzaken van de calamiteit. We voldoen hiermee aan de eisen van de IGZ. Nog veel belangrijker is, dat deze methode ons in staat stelt met elkaar en van elkaar te leren om vergelijkbare fouten in de toekomst te voorkomen.

meningen

“Voor de centralisten is het heel belangrijk tijdens of na een inzet inhoudelijke terugkoppeling te krijgen van het ambulanceteam. Komt het ‘toestandsbeeld’ overeen met de werkelijkheid? Die terugkoppeling gebeurt nog veel te weinig. Daar kunnen we juist veel van leren en mogelijke calamiteiten

voorkomen.” “We werken altijd als schakel in de keten, dus onderzoek in de hele keten is essentieel als je wilt achterhalen hoe een calamiteit kon gebeuren. Het gaat daarbij niet om een schuldige aan te wijzen, maar om mogelijke verbeteringen in het proces te ontdekken.”

blik vooruit

Medewerkers en ketenpartners uit het primaire proces zijn nu intensief en structureel betrokken bij de analyse van calamiteiten.

Deze manier van werken levert waardevolle input voor kwaliteitsverbeteringen en dus nog betere zorg voor de patiënten in de komende jaren.

gerelateerde webpagina's

Volgende