Vorige

organisatie structuur

de feiten

1) management kent sinds voorjaar vijf teamleiders, 2) drie teamleiders volgen een opleiding bedrijfskunde, 3) teamleiders zijn verantwoordelijk voor het primaire proces, 4) medewerkers krijgen meer verantwoordelijkheden, 5) adviseurs ondersteunen teamleiders

wat betekent dit?

De vijf teamleiders hebben sinds het vertrek van de twee clustermanagers een andere rol binnen de organisatie. Zij vormen nu de directe schakel tussen de directie en de medewerkers in de meldkamer, in de rijdende dienst en in de ondersteunende afdelingen op kantoor. Een van de gevolgen van de structuurwijziging is, dat veel verantwoordelijkheden

bij individuele werknemers zijn gelegd. Meldkamercentralisten, ambulanceverpleegkundigen en ambulancechauffeurs krijgen daardoor ineens allerlei taken naast hun rol in het primaire proces. Ze maken deel uit van verschillende commissies, projectgroepen, onderzoeksteams en meer.

meningen

“Ik had geen ervaring in leidinggeven. Ik heb alleen een verpleegkundige opleiding. Nu krijg ik veel kansen. Sinds de directiewisseling en later door het verdwijnen van de clusters is er veel veranderd. Mijn functie als teamleider is veel breder geworden. Dat ervaar ik als een mooie uitdaging.”

“We vergaderen momenteel wel erg veel hier. Soms vergeet je aan zo’n vergadertafel bijna waar je oorspronkelijk voor bent aangenomen: zorgverlenen aan mensen in nood, ergens in de provincie.”

blik vooruit

De nieuwe organisatiestructuur geeft ons een ander zicht op de organisatie als geheel. Het is uitdrukkelijk de bedoeling het ‘denken in posten’ los te laten en medewerkers veel meer te laten rouleren tussen

werkplekken en ambulanceposten. Iedereen kan in principe overal werken. Op die manieren leren we van elkaar en leveren we samen betere prestaties voor de patiënten en ketenpartners.

gerelateerde webpagina