Vorige

digitaal patiƫntendossier

de feiten

1) projectgroep ontwikkelt digitaal patiëntendossier, 2) medewerkers zijn nauw betrokken bij pakket van eisen,  3) keuze tablet een noviteit in de sector, 4) informatie digitaal overdraagbaar naar ketenpartners,  5) snellere verwerking bij administratie, 6) data beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek

wat betekent dit?

Een digitaal patiëntendossier verbetert de informatieoverdracht tussen hulpverleners binnen de keten van zorg. Bovendien levert deze manier van werken – na een praktische training en een periode van gewenning – tijdwinst op voor de verpleegkundigen. De tijd die tot nu toe besteed werd aan de invoer van de handgeschreven gegevens is nu beschikbaar voor diverse nieuwe ontwikkelingen en projecten.

Voor de patiënt is het – zonder dat ze dat zelf direct zo ervaren - een enorme verbetering. Een patiënt verwacht dat zijn gegevens bekend zijn bij zijn huisarts of het ziekenhuis. Door de integreerbaarheid van iZis in andere systemen zorgt deze ervoor dat de gegevens snel en accuraat het dossier bij de andere zorgverleners aanvullen. Zo is met iZis gezorgd voor een innovatief systeem dat bijdraagt aan de continuïteit van zorg.

meningen

“Het is een geweldige verbetering voor ons op de wagen. Het is even wennen, maar als je digitaal een beetje handig bent, dan ervaar je snel de voordelen. Gelukkig laten we het ouderwetse ritformulier nu achter ons.”  “De aansluiting van ons nieuwe systeem op de bestaande systemen in ziekenhuizen

is een pittige uitdaging voor alle partijen: ketenpartners, ICT-leveranciers en onze eigen medewerkers. We moeten allemaal een omschakeling maken. Het is een ingrijpend, maar noodzakelijk verbetertraject waar iedereen uiteindelijk de voordelen van plukt.”

blik vooruit

Het nieuwe systeem van informatieoverdracht binnen de keten past uitstekend bij het streven van zorginstellingen om te allen tijde zorgcontinuïteit te garanderen.

Daarnaast verbetert het systeem de processen binnen de eigen organisatie. Efficiënter werken is een van de resultaten van het systeem die in de loop van 2014 zichtbaar worden.

gerelateerde webpagina's

Volgende