Vorige

nieuwe posten

de feiten

1) post Uithuizermeeden ingeruild voor post Uithuizen, 2) feestelijke opening met promotie-ambulance trekt honderden bezoekers, 3) nieuwe post geeft verbeterde bereikbaarheid van verzorgingsgebied, 4) post Stadskanaal samen met brandweer in nieuw pand, 5)

wat betekent dit?

De spreiding van de ambulanceposten over de provincie vraagt nauwkeurige berekeningen om het overschrijdingspercentage van de responstijdnorm A1 van 5% of liefst nog lager te realiseren. Een verhuizing van Winsum naar Bedum hangt in dat verband ook samen met de ontwikkeling van de bevolkingsaantallen in de omringende

verzorgingsgebieden. De verhuizing van de post Groningen-Zuid en de plannen met de zuidelijke ringweg leiden tot flinke discussies over bereikbaarheid van met name de zuidelijke  woongebieden in en rond de stad.

meningen

“Wij zitten hier in Stadskanaal bij de brandweer in. Zo voelt het ook, want onze kozijnen zijn gewoon brandweer-rood. Dat vind ik wel jammer voor onze uitstraling.”    “De opening in Uithuizen was een mooi feest. Veel bezoekers en collega’s waren er ook voor de presentatie van de promotie-ambulance en het promotieteam.”

“De Gemeente Groningen is zeker bereid mee te denken over de verkeersproblemen rondom het Martini Ziekenhuis. Er staat de komende jaren zoveel te gebeuren in de stad, ik ben benieuwd hoe de situatie over vijf jaar is. Niemand weet dat nog.”

blik vooruit

Voor 2014 staan verhuizingen in de planning van de post Groningen Zuid  en de post in Winsum.

Het voldoen aan het  landelijk Referentiekader Spreiding en Beschikbaarheid speelt daarbij een alles bepalende  rol.

gerelateerde webpagina

Volgende