Vorige

OvD-G

de feiten

1) opleiding OvD-G overgedragen van GHOR naar Ambulancezorg Groningen, 2) tekort aan OvD-G door vertrek functionarissen, 3) werving nieuwe OvD-G onder chauffeurs en verpleegkundigen, 4) 30 interne kandidaten leiden via een assessment in december 2013 tot 4 nieuwe OvD-G in 2014

wat betekent dit?

Een OvD-G geeft leiding en coördinatie aan de geneeskundige hulpverlening bij grootschalige incidenten en evenementen. Wij moeten als organisatie 24/7 twee mensen beschikbaar hebben als OvD-G. In 2013 is er maar drie keer een multidisciplinaire opgeschaalde hulpverlening geweest.

Ook zonder dat er sprake is van een opgeschaalde situatie wordt een  beroep op de inzet van een OvD-G gedaan. Zo wordt er bij ongevallen waar meer dan drie ambulances betrokken is, de OvD-G door de meldkamer gealarmeerd.

meningen

“Er is vanuit de organisatie veel belangstelling voor de functie OvD-G. Het is ook een mooie taak, maar de beschikbaarheid doet een flinke aanslag op je privéleven. Daar verkijken mensen zich nog wel eens op.”

“Een van de OvD-G is in 2013 met pensioen gegaan, maar hij zou nog prima ingezet kunnen worden als OvD-G. Ik vind het persoonlijk heel jammer dat dat niet gebeurt. Zijn betrokkenheid bij het werk is enorm.”

blik vooruit

Een goede samenwerking tussen ketenpartners is uiteraard bij opgeschaalde situaties van levensbelang. Voor de toekomst is het goed, dat we de opleiding van OvD-G in nauwe

samenwerking met de GHOR in eigen hand hebben, maar oefeningen met de rode en blauwe kolom maken zichtbaar dat we vooral ook veel van elkaar kunnen leren.

gerelateerde webpagina's

Volgende