Vorige

convenant GGZ

de feiten

1) ondertekening convenant, 2) doel optimaliseren samenwerking en ontwikkelen protocol, 3) pilot samen met Lentis 'acuut vervoer' gestart, 4) scholing medewerkers Ambulancezorg Groningen

wat betekent dit?

In het convenant GGZ liggen afspraken vast over de begeleiding en behandeling van mensen met psychische en verslavingsproblemen als zij overtredingen begaan, overlast veroorzaken en daarbij een gevaar opleveren voor zichzelf of voor

hun omgeving. De hulpverleners moeten op een verantwoorde manier hun werk kunnen doen. Een nieuw hulpmiddel hierbij is de BrØset Violence Checklist om de kans op agressie vast te stellen.

meningen

“Je krijgt soms te maken met mensen met een rechterlijke machtiging of IBS (inbewaringstelling) die vervoerd moeten worden vanuit een gevangenis of naar een opname-kliniek. Of je treft iemand in een thuissitutatie die psychisch helemaal de weg

kwijt is. Daar hebben we als verpleegkundigen niet veel ervaring mee. Het is daarom wel fijn in een training te leren wat je in dat soort situaties juist wel of niet moet doen.”

blik vooruit

Het convenant met de GGZ is een mooi voorbeeld van de nieuwe vormen van samenwerking met

ketenpartners. Dit soort initiatieven gaan de komende jaren op allerlei terreinen ontstaan

gerelateerde webpagina's

Volgende