Vorige

crisisbeleidsteam

de feiten

1) wettelijke verplichting voorbereid te zijn op rampen en crises, 2) continuïteit (ambulance)zorg moet gegarandeerd zijn, 3) crisisbeleidsplan opgesteld met kernfuncties bij een crisis, 4) CBT-awareness training gevolgd door crisisbeleidsteam, 5) handboek opgeschaalde zorg meldkamer gerealiseerd

wat betekent dit?

Wat moet er in onze organisatie gebeuren als een garage met zes ambulances uitbrandt? Als er een epidemie uitbreekt? Als de stroom uitvalt op een of meerdere posten, bij de meldkamer of in heel Noord-Nederland? Wie doet wat? Moeten wij als relatief kleine partij in de keten van zorg een crisiscoördinator hebben? Al deze vragen hebben in

2013 volop onze aandacht gekregen. Een crisisbeleidsteam (CBT) ontwikkelt de plannen voor de voorbereiding op rampen, maar het is van groot belang dat alle medewerkers op de hoogte zijn. Het crisisbeleidsplan komt daarom in 2014 beschikbaar Extra interne communicatie wordt ingezet om het bij iedereen ‘tussen de oren’ te krijgen.

meningen

“Het is prima, dat wij steeds meer taken uitvoeren, die voorheen bij de GHOR lagen. Het is toch logisch dat je als zelfstandige organisatie zelf zorgt dat je voorbereid bent op een ramp.”

“Het blijft een lastig verhaal, die rampenvoorbereiding. Iedereen heeft het al druk genoeg met de dagelijkse dingen. Toch is het goed serieus rekening te houden met een ramp die van binnenuit of van buitenaf over ons heen komt.”

blik vooruit

Voorbereiding op rampen is niet iets van alleen 2013. Om goed te kunnen handelen in een situatie die je als organisatie nooit hoopt mee te maken, moet je continu alert en voorbereid zijn.

Ook in 2014 zijn er daarom weer trainingen en oefeningen om de zorgcontinuïteit te kunnen garanderen als zich toch een ongewone, ingrijpende gebeurtenis voordoet.

gerelateerde webpagina's

Volgende