Vorige

opleidingen PA en VS

de feiten

1) behoefte aan opleidingen blijkt uit MTO,  2) selectieprocedure onder interne kandidaten, 3) twee medewerkers starten met VS, twee met PA,  4)geen criteria voor inzet PA en VS in meldkamer,  5) landelijke functiedifferentiatie in de ambulancezorg

wat betekent dit?

Taakherschikking biedt op diverse terreinen in de zorg steeds meer ruimte aan verpleegkundigen die zich via een master-opleidingstraject specialiseren tot Verpleegkundig Specialist VS of Physician Assistant (PA). De VS ontwikkelt zich tot expert in een verpleegkundig specialisme én in een specifieke patiëntencategorie. De PA leert medisch te redeneren, als verdieping van de reguliere protocollen en ontwikkelt medische vaardigheden om artsen te ondersteunen in hun werkzaamheden.

Binnen onze organisatie is ook grote belangstelling onder de ambulanceverpleegkundigen. Het is voorlopig nog een uitdaging om met elkaar te ontdekken op welke positie en in welke rol een VS of PA binnen Ambulancezorg Groningen de meeste toegevoegde waarde levert. Op het gebied van onderzoek en intervisie lijken kansen te liggen, maar er zijn meer invullingen denkbaar binnen de ambulancewereld en in aangrenzende sectoren.

meningen

"Als PA ben je zelf bezig met zorg voor de patiënt, maar ook met medische handelingen die nodig zijn om anderen de beste zorg te kunnen láten leveren." “Onze regio loopt leeg en wordt ouder. In de komende jaren kan een verpleegkundig specialist in de ouderenzorg daarom veel waarde hebben, juist binnen de mobiele zorg van de ambulancediensten.

Ouderen wíllen vaak niet meer naar het ziekenhuis. Wij kunnen dan thuis meer voor ze doen.”  “Een VS of PA in de ambulancezorg is opgeleid vanuit het acute perspectief, maar in de praktijk van hun werk gaat het juist om niet-acute gevallen. In ziekenhuizen en bij doktersdiensten functioneren ze landelijk al geruime tijd uitstekend.”

blik vooruit

Met de uitvoering van taken in het grijze gebied tussen verpleegkundige en medische handelingen in de driehoek ambulancedienst, doktersdienst en SEH is veel winst te behalen (zie rapport van Berenschot, 2011) als het om kwaliteit en

efficiency in de zorg gaat. Als ketenpartners moeten we de komende jaren met elkaar op zoek naar de optimale inzet van deze nieuwe groep zorgverleners.

gerelateerde webpagina

Volgende