Vorige

Twee dagen op de klei

de feiten

1) doel is vertalen visiedocument naar concrete acties,  2) managementvisie; verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij medewerkers,  3) resultaat jaarplan 2014 met drie speerpunten; zorg op maat  betreft onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen, recht van lijf en leden betreft duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dossier op orde betreft iZis

wat betekent dit?

De resultaten van het MTO laten zien, dat er veel behoefte is aan professionele ontwikkeling en openheid over en betrokkenheid bij de bedrijfsvoering. In het Visiedocument is vastgelegd dat de organisatie alles in het werk stelt om het beste uit het vakmanschap en de gedrevenheid van haar medewerkers te halen.

Dat zijn mooie woorden. Die vragen om actie. Actie, niet alleen van de directeur en de vijf teamleiders, maar van alle medewerkers op de meldkamer, op de ambulanceposten en in de ondersteunende diensten op kantoor. We maken onze dienstverlening als zorginstelling alleen ‘samen beter’.

meningen

“In een sessie werd de meldkamer beschreven als een ‘pukkeltje’ van Ambulancezorg Groningen. Dat is grappig, want vanuit de Meldkamer Noord Nederland bekeken zijn de ambulancediensten juist de ‘pukkeltjes’ in de directe omgeving. We moeten allemaal leren vanuit een ander perspectief naar ons werk te kijken en begrijpen dat de kernfuncties samen werken in het primaire proces,

dus één team vormen." “Het is goed voor de organisatie dat nieuwe mensen eerst een jaar rondzwerven door de provincie. We zouden dat allemaal moeten doen. Op die manier ontstaan er overal nieuwe inzichten. Dat hebben we nodig. De posten blijven de posten, maar medewerkers horen niet vast te zitten aan een post. Dat past niet meer in onze ‘samen-beter’ visie.”

blik vooruit

Om de wensen en behoeften van patiënten, medewerkers en ketenpartners niet in ‘mooie woorden’ te laten sterven, hebben we de opsomming van aandachtspunten in het Visiedocument tijdens

de MT-tweedaagse vertaald naar concrete actiepunten voor 2014. Deze liggen vast in het Jaarplan 2014.

gerelateerde webpagina

Volgende